Jyutping.org

Lời cảm ơn

Trang web này được phát triển bởi Tổ phát triển cơ sở hạ tầng ngôn ngữ học tính toán tiếng Quảng Đông (CanCLID), với sự hỗ trợ của Hội học thuật ngôn ngữ học Hồng Kông (LSHK). Tất cả các mã đều có nguồn mở trên GitHub, các đóng góp rất được hoan nghênh.

Trang web này được thực hiện nhờ Tổ Việt bính của LSHK và words.hk. Đặc biệt cảm ơn Tiến sĩ Chaak-ming Lau, Tiến sĩ Andy Chin, Tiến sĩ Kwan-hin Cheung, Ông Raymond Tze và Ông Zungman Ceoi.

Cảm ơn Ông Lim Hian-tong đã cung cấp phiên bản tiếng Phúc Kiến Đài Loan của trang web này.

Cảm ơn Ông 具區句魚 đã cung cấp phiên bản tiếng Ngô của trang web này.

Cảm ơn 以成 (Dĩ Thành) đã cung cấp phiên bản tiếng Việt của trang web này.

Phát triển và đóng góp

Nếu bạn muốn tham gia hoặc hỗ trợ Việt bính, bạn có thể:

  • Gửi email tới [email protected] để cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn hoặc bất kỳ phản hồi nào.
  • Đóng góp trên GitHub bằng cách mở một issue mới hoặc thực hiện một pull request mới.
  • Cài đặt và sử dụng Bàn phím Việt bính để nhập và chia sẻ trang web này với những người khác.
Nếu bạn biết tiếng Quảng Đông và các ngôn ngữ khác và sẵn sàng dịch trang web này sang các ngôn ngữ khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email. Chúng tôi hoan nghênh sự giúp đỡ và đóng góp của bạn.