Bàn phím tiếng Quảng Đông

Vui lòng truy cập: jyutping.nettypeduck.hk

Tải trên AppStore

Các phiên bản trên v10.11 đều hỗ trợ Việt bính

Bàn phím Việt bính của Sogou Pinyin

Vào phần "Language Settings" trong cài đặt, chọn "Chinese-Cantonese" để gõ bằng Việt bính.

Tải APK trên web chính thức

Các phiên bản trên v10.10 đều hỗ trợ Việt bính

Cài đặt Việt bính Rime

Việt bính Rime hỗ trợ cả các nền tảng (Windows, macOS, Linux, iOS, Android).

Ngoại trừ Việt bính Sogou, chào mừng bạn sử dụng Việt bính Gboard hoặc Việt bính Rime

Cài đặt Gboard

Việt bính Gboard chỉ hỗ trợ hệ thống Android.