Practice Cantonese tones with Cantonese songs

Cantonese songs are the best tool to practice with tones

Generally, Cantonese songs have a fundamental difference with Mandarin songs. When the composers write lyrics for Mandarin songs, they usually don’t consider the original tones of the the characters. But Cantonese preserves the tradition of Chinese composing, which means the original tones of the characters are taken into account in the lyrics. Therefore, unlike Mandarin, Cantonese lyrics don’t need the accompany of music to carry out its melody, just read the lyrics out loud in the original tones, the tone variation itself carries out the melody of the song.

We can take advantage of this and practice our tone with Cantonese songs. Below are the Jyutping-annotated lyrics of three well-known Cantonese songs, 漫步人生路, 財神到 and 富士山下. Just click the button to listen to the pronunciation of a single character, link them together and they will turn into the song’s rhyme.

For more Cantonese songs annotated with Jyutping, go to 粵拼歌詞網

漫步人生路

作詞:鄭國江

zoi6 nei5 san1 bin1 lou6 seoi1 jyun5 mei6 pei4 gyun6

bun6 nei5 maan6 hang4 jat1 dyun6 zip3 jat1 dyun6

jyut6 gwo3 gou1 fung1 ling6 jat1 fung1 koek3 jau6 gin3

muk6 biu1 teoi1 jyun5 joeng6 lei5 soeng2 wing5 jyun5 zoi6 cin4 min6

lou6 zung3 kei1 keoi1 jik6 bat1 paa3 sau6 mo4 lin6

jyun6 jat1 sang1 zung1 fu2 tung3 faai3 lok6 jaa5 tai2 jim6

jyu4 faai3 bei1 oi1 zoi6 san1 bin1 zyun3 jau6 zyun3

fung1 zung1 soeng2 syut3 mou6 leoi5 soeng2 faa1 faai3 lok6 wui4 syun4

mou4 jung6 gai3 gaau3 faai3 jan1 soeng2 san1 bin1 mei5 lai6 mui5 jat1 tin1

waan4 jyun6 kok3 seon3 mei5 ging2 loeng4 san4 zoi6 goek3 bin1

jyun6 zoeng1 fun1 siu3 seng1 koi3 jim2 fu2 tung3 naa5 jat1 min6

bei1 jaa5 hou2 hei2 jaa5 hou2 mui5 tin1 zaau2 dou2 san1 faat3 jin6

joeng6 zat6 fung1 ceoi1 aa3 ceoi1 zeon6 gun2 kap1 ngo5 loeng5 haau2 jim6

siu2 jyu5 dim2 fong3 sam1 saa2 zou2 ji5 kyut3 sam1 hoeng3 zoek6 cin4

lou6 zung3 kei1 keoi1 jik6 bat1 paa3 sau6 mo4 lin6

jyun6 jat1 sang1 zung1 fu2 tung3 faai3 lok6 jaa5 tai2 jim6

jyu4 faai3 bei1 oi1 zoi6 san1 bin1 zyun3 jau6 zyun3

fung1 zung1 soeng2 syut3 mou6 leoi5 soeng2 faa1 faai3 lok6 wui4 syun4

mou4 jung6 gai3 gaau3 faai3 jan1 soeng2 san1 bin1 mei5 lai6 mui5 jat1 tin1

waan4 jyun6 kok3 seon3 mei5 ging2 loeng4 san4 zoi6 goek3 bin1

jyun6 zoeng1 fun1 siu3 seng1 koi3 jim2 fu2 tung3 naa5 jat1 min6

bei1 jaa5 hou2 hei2 jaa5 hou2 mui5 tin1 zaau2 dou2 san1 faat3 jin6

joeng6 zat6 fung1 ceoi1 aa3 ceoi1 zeon6 gun2 kap1 ngo5 loeng5 haau2 jim6

siu2 jyu5 dim2 fong3 sam1 saa2 zou2 ji5 kyut3 sam1 hoeng3 zoek6 cin4

財神到

作詞:許冠傑

coi4 san4 dou3 coi4 san4 dou3 hou2 sam1 dak1 hou2 bou3

coi4 san4 waa6 coi4 san4 waa6 wan2 cin2 ji1 zing3 lou6

coi4 san4 dou3 coi4 san4 dou3 hou2 zau2 faai3 loeng5 bou6

dak1 dou2 keoi5 tai2 hei2 nei5 nei5 jau5 cin4 tou4

hap6 fu2 hing3 san1 seoi3 hei2 hei3 jing4 jing4

cai4 ho6 nei5 do1 fuk1 jam1 zong3 gin6 koeng4 ging6

jau6 zuk1 nei5 gam1 nin4 hing3 wok6 wing4 sing1

ziu1 maan5 do1 do1 fun1 siu3 gam2 sau3 cin4 cing4

jyun6 fu1 fu5 jan1 oi3 tai2 tip3 jap6 mei4

sing4 jat6 jau5 gat1 sing1 ziu3 baak3 si6 mou4 gei6

gung6 can1 jau5 soeng1 gin3 syut3 waa6 tau4 gei1

cung1 滿mun5 san1 ceon1 hei2 hei3 fun1 coeng3 joeng4 mei4

coi4 san4 dou3 coi4 san4 dou3 hou2 sam1 dak1 hou2 bou3

coi4 san4 waa6 coi4 san4 waa6 wan2 cin2 ji1 zing3 lou6

coi4 san4 dou3 coi4 san4 dou3 hou2 zau2 faai3 loeng5 bou6

dak1 dou2 keoi5 tai2 hei2 nei5 nei5 jau5 cin4 tou4

……

……

coi4 san4 dou3 coi4 san4 dou3 hou2 zau2 faai3 loeng5 bou6

dak1 dou2 keoi5 tai2 hei2 nei5 nei5 jau5 cin4 tou4

ho6 so2 jau5 jin1 leoi5 faa1 git3 bing6 tau4 git3 bing6 tau4

waan4 mong6 gok3 wai2 gung1 jau5 baak3 jip6 sing4 zau6 jau5 sing4 zau6

daai6 gaa1 mou5 zang1 dau3 faai3 lok6 mou4 jau1 lok6 mou4 jau1

teng1 zek3 go1 hing1 sung1 haa5 paau1 koek3 han6 sau4

coi4 san4 dou3 coi4 san4 dou3 hou2 sam1 dak1 hou2 bou3

coi4 san4 waa6 coi4 san4 waa6 wan2 cin2 ji1 zing3 lou6

coi4 san4 dou3 coi4 san4 dou3 hou2 zau2 faai3 loeng5 bou6

dak1 dou2 keoi5 tai2 hei2 nei5 nei5 jau5 cin4 tou4

……

……

coi4 san4 dou3 coi4 san4 dou3 hou2 zau2 faai3 loeng5 bou6

dak1 dou2 keoi5 tai2 hei2 nei5 nei5 jau5 cin4 tou4

coi4 san4 dou3 coi4 san4 dou3 hou2 sam1 dak1 hou2 bou3

coi4 san4 waa6 coi4 san4 waa6 wan2 cin2 ji1 zing3 lou6

coi4 san4 dou3 coi4 san4 dou3 hou2 zau2 faai3 loeng5 bou6

dak1 dou2 keoi5 tai2 hei2 nei5 nei5 jau5 cin4 tou4

coi4 san4 dou3 coi4 san4 dou3 hou2 sam1 dak1 hou2 bou3

coi4 san4 waa6 coi4 san4 waa6 wan2 cin2 ji1 zing3 lou6

coi4 san4 dou3 coi4 san4 dou3 hou2 zau2 faai3 loeng5 bou6

dak1 dou2 keoi5 tai2 hei2 nei5 nei5 jau5 cin4 tou4

……

……

coi4 san4 dou3 coi4 san4 dou3 hou2 zau2 faai3 loeng5 bou6

dak1 dou2 keoi5 tai2 hei2 nei5 nei5 jau5 cin4 tou4

daai6 zung3 hing3 san1 ceon1 mong6 coi4 san4 dou3

富士山下

填詞:林夕

laan4 lou6 jyu5 pin1 ci5 syut3 faa1

jam2 jap1 dik1 nei5 dung3 maa1

ze5 fung1 lau1 ngo5 kap1 nei5 mo4 dou3 jau5 kam1 faa1

lin4 調diu6 liu5 zik1 jaa5 bat1 paa3

zam2 mo1 ci2 zung1 hin1 gwaa3

fu2 sam1 syun2 zung3 gam1 tin1 soeng2 ce1 nei5 wui4 gaa1

jyun4 loeng6 ngo5 bat1 zoi3 sung3 faa1

soeng1 hau2 jing1 jiu3 git3 baa1

faa1 faan2 pou1 滿mun5 sam1 leoi5 fan4 coeng4 coi4 hoi6 paa3

jyu4 joek6 nei5 fei1 ngo5 bat1 gaa3

bei2 ci2 zung1 bit1 fo2 faa3

jat1 sang1 jat1 sai3 dang2 jat1 tin1 seoi1 jiu3 doi6 gaa3

seoi4 dou1 zi2 dak1 naa5 soeng1 sau2

kaau3 jung2 pou5 jik6 naan4 jam6 nei5 jung2 jau5

jiu3 jung2 jau5 bit1 sin1 dung2 sat1 heoi3 zam2 zip3 sau6

cang4 沿jyun4 zoek3 syut3 lou6 long6 jau4

wai6 ho4 wai6 hou2 si6 leoi6 lau4

seoi4 nang4 pang4 oi3 ji3 jiu3 fu3 si6 saan1 si1 jau5

ho4 bat1 baa2 bei1 oi1 gam2 gok3

gaa2 cit3 si6 loi4 zi6 nei5 heoi1 kau3

si3 gun2 leoi5 zaau2 bat1 dou3 taa1 jim5 wu1 ngaan5 mau4

cin4 can4 ngaang6 faa3 zoeng6 sek6 tau4

ceoi4 jyun4 dei6 paau1 haa6 便bin6 tou4 zau2

ngo5 zyut6 bat1 hon2 jau5

wong5 gaai1 leoi5 jiu2 gwo3 jat1 zau1

ngo5 便bin6 faa3 wu1 jau5

cing4 jan4 zit3 bat1 jiu3 syut3 穿cyun1

zi2 gam2 fu2 nei5 faat3 dyun1

ze5 zung2 姿zi1 taai3 ho2 wui5 ling6 nei5 gang3 sam1 syun1

lau4 zoi6 hei3 ce1 leoi5 ceoi2 nyun5

jing1 goi1 zam2 mo1 kwai1 hyun3

zam2 mo1 ho2 ji5 zoeng1 sau2 wun2 jan2 tung3 waak6 syun2

jan4 wut6 dou3 gei2 seoi3 syun3 dyun2

sat1 lyun2 zi2 jau5 gang3 dyun2

gwai1 gaa1 seoi1 jiu3 gei2 lei5 lou6 seoi4 nang4 jyu6 syun3

mong4 diu6 ngo5 gan1 nei5 jan1 jyun3

jing1 faa1 hoi1 liu5 gei2 zyun3

dung1 ging1 zi1 leoi5 jat1 zou2 bei2 jat1 sai3 jiu4 jyun5

nei5 waan4 jim4 bat1 gau3

ngo5 baa2 ze5 can4 nin4 fung1 lau1

sung3 zang6 nei5 gaai2 zau3